DEMİRYOLU RAYLI SİSTEMLER

ARUS, Çevrimiçi Yöntemlerle Avrupa Kümelenmesi Etkinliklerine Devam Ediyor

erci seminerler

Haber Tarihi: 30.06.2020

COSME EXXTRA (EXcellence EXchange and
Teaming-up     between Railway clusters and Ecosystems) projesi kapsamında 25-26 Mayıs tarihleri arasında Danimarka Kophenhag'da düzenlenmesi planlanan Öğrenme & Paylaşım Çalıştayı, Covid-19 salgını nedeniyle Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi olarak düzenlendi.

Toplantıya proje üyeleri ARUS/Türkiye, DITECFER/İtalya, CENSEC/Danimarka, RAILGRUP/İspanya,        I-TRANS/Fransa, MAFEX/İspanya ve BTS/Almanya kümelenmeleri katıldı. Proje paydaşı her kümelenme organizasyon yapısı, stratejileri, sundukları hizmetler ve birlikte iş geliştirme modelleri hakkında bilgiler verdiler.

Çalıştayın ev sahibi Danimarkalı CENSEC kümelenmesi, düzenlenen küme memnuniyet anketlerini ve kümelerin swot analizlerini tek tek küme yöneticileri ile paylaştı ve karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Kümelerin güçlü ve zayıf yönleri, geliştirilebilecek alanlar ve fırsatlar üzerinde duruldu. ARUS kümelenmesi de SWOT analizinden fırsatları ve geliştirebileceği alanları belirledi.

ARUS’un üyesi olduğu ve bu sene 10. Yılını kutlayan ERCI(European Railway Clusters Initiative) ile birlikte sürekli webinar toplantıları düzenleyerek üyelerimizin süreçle ilgili Avrupa ve Küresel ölçekte sektör hakkında bilgi almasını sağladık. Ortak olarak düzenlediğimiz webinar çalıştayları; raylı sistemlerde yük taşımacılığı, siber güvenlik, koronavirüs sürecinde demiryolu endüstrisi ve bu alanda yapılan inovasyonlar, dekarbonizasyon ve demiryollarında dijitalleşme konu başlıklarında yoğunlaştı.

ERCI ile birlikte aylık olarak düzenlediğimiz yönetim toplantıları bu süreçte de devam etti ve bu toplantılarda Shift2Rail projeleri, İnovasyon Ödülleri, ertelenen fuarların yeni tarihleri ve kümelerin ortak oldukları AB projeleri ile ilgili detaylı görüşmeler yapıldı.

Dr. İlhami Pektaş
ARUS -Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi Koordinatörü


Tüm DEMİRYOLU RAYLI SİSTEMLER haberleri için tıklayınız.
Top