DEMİRYOLU RAYLI SİSTEMLER

TCDD'nin 3 Şirketi Birleşti, TÜRASAŞ Doğdu

2-yerli

Haber Tarihi: 05.03.2020

TCDD'nin 3 Şirketi; TÜVASAŞ-TÜLOMSAŞ-TÜDEMSAŞ Birleşti, TÜRASAŞ Doğdu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklıkları olan Türkiye Vagon Sanayii AŞ (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ'nin (TÜDEMSAŞ) birleştirilmesiyle iktisadi devlet teşekkülü olarak Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) kurulması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi.(4.3.2020)

Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak kurulmasına karar verilen TÜRASAŞ’'ın merkezi Ankara olacak.

TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın tüzel kişilikleri, TÜRASAŞ'ın ticaret siciline kaydolduğu tarihte sona erecek. Tüzel kişilikleri sona eren söz konusu şirketlerin tüm hak ve yükümlülükleri, taşınır ve taşınmazları ve personeli ile iptal edilenler hariç olmak üzere dolu-boş kadro ve pozisyonları TÜRASAŞ'a devrolacak.

Üç şirketin taraf olduğu dava ve icra takipleri, ticaret siciline kaydolduğu tarihten itibaren TÜRASAŞ tarafından yürütülecek. TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ'ta genel müdür kadrolarında bulunanların görevleri, TÜRASAŞ'ın ticaret siciline kaydolduğu tarihte başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek.

TÜRASAŞ'ın kurulmasına ilişkin gerekli iş ve işlemler, kararın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanacak.

TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ personelinin unvan, görev, yetki ve sorumlulukları, TÜRASAŞ'ın ticaret siciline kaydolduğu tarihe kadar mevcut haliyle tescil tarihinden itibaren TÜRASAŞ'ın ana statüsünde belirlendiği şekliyle devam edecek.

TÜVASAŞ, Sakarya’da elektrikli ve dizel tren setleri, yolcu ve yük vagonları üretiyor. TÜLOMSAŞ, Eskişehir’de lokomotif ve lokomotif motorları üretiyor. TÜLOMSAŞ, Türkiye’nin milli hızlı treni üzerinde de çalışıyordu. TÜDEMSAŞ, Sivas’taki tesislerinde özel yük vagonları ile çeşitli demiryolu taşıtlarının parça ve bojilerini üretiyor.

 

 


Tüm DEMİRYOLU RAYLI SİSTEMLER haberleri için tıklayınız.
Top