ŞİRKET & ÜRÜN

Eurailtest, Demiryolu Testleri ve Danışmanlık Hizmetleri Veriyor

eurailtest_060 copy

Haber Tarihi: 18.03.2016

 Eurailtest: Projelerinize Onay Sürecinde  Destek Verir

Eurailtest, 1999 yılında, demiryolu işletmecilerinin, demiryolu üreticilerinin, yetkili düzenleyici kuruluşlar›n ve mühendislik firmaların›n onaylama projelerinde başarı sağlamaları için kurulmuştur.  

Tip onay testlerinde olduğu kadar ray ölçüm ve muayenelerinde de uzun süreli deneyiminin yanısıra, Eurailtest, esneklik ve güvenilirliği ile de tanınmaktadır. Özgün analizlerden eksiksiz ray testleri ve ölçümlerine kadar sunduğu hizmetler standart veya müşteri taleplerine uyarlanabilir nitelikte olabilmektedir. Farklı alanlarda mevcudiyet: demiryolu levazımı (işletme malzemeleri), altyapı ve kent sistemleri alanlarında firma, Fransız Demiryolları (SNCF) ve Paris Metrosu (RATP)’nun sahip olduğu çeşitli test laboratuarları ile çalışmaktadır. 

DEMİRYOLU LEVAZIMI (İŞLETME MALZEMELERİ) VE ALTYAPI 

Eurailtest müşterilerine tasarımdan itibaren, bakım da dahil, işletmeye alınana kadar baştan sona hizmet sunmaktadır. Bir diğer ifade ile mühendisleri, bir demiryolu ürününün ömrü boyunca her aşamas› ile ilgilenirler. Dünya çapında, müşterilerine tek bir partnerle hızlı ve güvenli testler yaparak gerçek bir rekabetçi avantaj sağlar. 

Altyapı sektöründe Eurailtest hizmetleri, demiryolu teknolojisinin tüm alanlarına uzanır: tasarım, işletmeye alma, çalışan ağların optimizasyonu ve önleyici bakım ve diğerleri. Test etme, ölçümleme ve değerlendirme hizmetleri laboratuarda veya ray üzerinde gerçekleştirilir ve farklı alanları kapsar: Hat, Sinyalizasyon, Elektrifikasyon, İletişim sistemleri, Köprüler ve tüneller. Örneğin, yüksek hızlı tren setleri, vagonların hat geometrisi kayıtları, trenlerin hat yüklemesi gibi bu sıradışı test kaynaklarını hareketli hale getirme yeteneği, en talepkar gereksinimler için dahi uygun karşılığın garantisidir. 

Eurailtest, demiryolu levazımı (işletme malzemeleri)nin tasarımı, konstrüksiyon ve işletimi ile ilgili bir çok konuyu kapsayan geniş bir test hizmetleri yelpazesi sunmaktadır. Projenin doğasına bağlı olarak mühendisler gerek duyulan testleri, sabit donanım üzerinde (montajlar, parçalar, malzemeler) veya ray üzerinde veya konuya özgü bir test  döngüsünde yürütebilirler. Eurailtest hizmetleri, trenin dinamik davranışları, mevcut koleksiyon, çekiş performansı, EMC, akustik ve aerodinamik çalışmalar, frenleme v.b. bir çok teknik alanı kapsar. 

UZMAN GÖRÜŞLERİ (BİLİRKİŞİ RAPORLARI)

Test etme ve mühendislikteki bilgi birikimini (know-how) tamamlayıcı olarak Eurailtest aynı zamanda bilirkişi raporları ile de bilinmektedir. 

Demiryolu levazımı (işletme malzemeleri) tip onayı karmaşık bir süreçtir ve burada uzmanlar çok önemli bir rol oynar. Müşteri ihtiyaçlarının tanımlanmasından test sonuçlarına kadar, sürecin her önemli aşamasında, raporlarını teslim etmek amacıyla yakından ilgilidirler. Tip onayı için gerekli testlerin belirlenmesinde müşterilere yardımcı olur ve Demiryolu levazımı (işletme malzemeleri)nin özelliklerine ve yürürlükteki standartlara uygun test şartnamelerinin yazılmasında müşterilere destek hizmeti sunarlar. Eurailtest testlerin yürütülmesi için işletmecinin gerek duyduğu izinlerin alınmasında ve kendi laboratuarları tarafından elde edilen test sonuçlarına dayanan kararların alınmasında da yardımcı olmaktadır. 

Demiryolu altyapısına özgü tip onay testleri bağlamında, Eurailtest uzmanları, tip onay sürecinin nihai aşaması ile de yakından ilgilidirler. Altyapı, tren hızının adım adım artırılmasına dayanan dinamik test edişler yolu ile onaylanır. Uzman raporları her aşamada hat ve katener tip onayı için daha yüksek hızlarda harekete izin verir. Asli olarak, araç ile hattın karşılıklı etkileşimi (dinamik davranış testi) ve elektrik çekişi (akım koleksiyon testi) ile ilgilenirler. Bu testleri izleyerek, demiryolu yapısı üzerindeki basıncın ölçümü de yapılabilmektedir. Sonuçlar, farklı trafik tiplerine göre yapılar üzerinde gözlemlenen basınç seviyelerinin nümerik simülasyonunun yapılması için diğer uzmanlara sunulabilmektedir. Burada amaç, demiryolu yapısının mevzuata uygun olup olmadığını ortaya koyacak bir uzman raporu sunmakt›r. 

Eurailtest, ölçümler, test etme ve bilirkişi raporlarından oluşan geniş çaplı bir hizmet de sunmaktadır. Bu durumda, uzmanlar, tedarikçiler veya müşteriler tarafından parçaların tasarımından kullanımına kadar talep edilebilirler. Parçaları değerlendirmek üzere Eurailtest uzmanları, müşterilerinin test şartnamelerini yazarak, yürürlükteki standartlara uyumlarını kontrol ederek ve ulusal yetkililer ile belgelendirme kuruluşlarına dosyalar›n› hazırlanmalar›na katkıda bulunarak tavsiyelerini sunarlar. Test sonuçlarına ve/veya nümerik simülasyona dayalı olarak hizmete elverişlilik üzerinde uzman değerlendirmeleri, parçanın rahatlık, güvenlik ve güvenilirlik üzerine etkilerinin değerlendirilmesi hizmeti de sunulabilmektedir. Bunlar d›ş›nda önemli bir nokta da, malzeme hasarlar›ndan sonra mühendislerin başarısızlık nedenlerini belirleme ve analiz etmeleri ve iyileştirme ya da değiştirme için önerilerde bulunmalarıdır.  

KENT SİSTEMLERİ 

Eurailtest yalnızca bir “ağır demiryolu” uzmanı değildir.  Özellikle, güdümlü kent ulaşım sistemleri için, demiryolu levazımı (işletme malzemeleri)nde olduğu gibi aynı ölçüde geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmaktadır. Amaç, müşterilere araçları (metro ve tramvaylar) ve altyapıları ile ilgili en iyi sonuçları elde etmeleri ve kendi çıkarlarını korumaları yönünde yardımcı olmaktır. Eurailtest ürünlerinde özel bilgi birikimlerinden (know-how) biri, kritik yazılım ve donanımın her ikisinin de güvenlik değerlendirmeleridir.  CBTC yer ve yerleşik araç içi donanım için (EN 50128 - SIL 3, 4) güvenlik-kritik yazılımı, bilgisayar tabanlı bağlantı kilitleme kontrolu (anklaşman), ERTMS, platform ekran kapı kontrol sistemleri v.b.nin güvenliğinin kan›tlanmas›n› yürütmek, özel uzmanlık alanları arasındadır. Bu, özellikle kontrol komuta ve sinyalizasyon olmak üzere, demiryolu emniyet donanımının uygunluğunun uygulama ve işleyişini değerlendirmeyi kapsayan bir diğer test ile doğrudan bağlantılıdır. 

Yazılımdan makine mühendisliğine, demiryolu levazımı (işletme malzemeleri) ve altyapı onaylarında Eurailtest kesinlikle dünyanın en kapsamlı demiryolu test ve mühendislik hizmetlerini ve tekliflerini sunan kuruluşlardan biridir. 

 EURAILTEST - Başlıca Referanslar

• 2013 – 2015: Cezayir, Barselona & Stockholm - Yazılım üzerindeKritik Güvenlik Değerlendirmesi

• 2012 – 2015: Fransa - Regio 2N bölgesel çift-katlı tren (BOMBARDIER Transportation) ve Coradia Polyvalent Regiolis bölgesel trenleri (ALSTOM Transport) için tip onay testleri

• 2011 – 2012: İsviçre & Fransa - FLIRT (Fast Light Innovative Regional Train by Stadler - Stadler Hızlı Hafif  Yenilikçi Bölgesel Treni) için tip onay testleri

• 2010 – 2015: Fransa, İngiltere & Belçika - Velaro D & E (Siemens) için tip onay testleri

• 2010 – 2011: Çin - Metro vagonları ve yüksek-hızlı tren bojileri (vagon alt düzenleri) için tip onay testleri 

• 2010 – 2011: İtalya - AGV. Italo treni (İtalyan özel demiryolu işletmecisi NTV için ALSTOM Transport) için tip       onay testleri

• 2013: Fransa - Yeniden elektrifikasyon sonrası Alpin Koridorunun işletmeye alınması

• 2011: Fransa - Yüksek Hızlı Rhin-Rhône Hattı’nın işletmeye alınması

• 2010: Fransa - Yüksek Hızlı Perpigan - Figueras Hattı’nın işletmeye alınması

• 2010: Fransa - Bourg-en-Bresse - Bellegarde klasik  hattın işletmeye alınması 

Harici Onaylar

Laboratuarlar  COFRAC Fransız akreditasyonu aldı

Eurailtest ve laboratuarları ISO 9001:2008 

Önemli Rakamlar

•1 000 müşteri • 30 ülke • 2 700 km’den fazla Yüksek Hızlı Hattın işletmeye alınması • Over 120 ‘den fazla onaylanmış test • 50 kurulu test tezgahı • Yılda 100 danışmanlık görevi • 400 teknisyen & mühendis 
www.eurailtest.com  

 


Tüm ŞİRKET & ÜRÜN haberleri için tıklayınız.
Top